Over ons


1 oktober 2012 hebben wij John en Sandra het eetcafé overgenomen van Siep en Christine. Een droom van John die eindelijk uitkwam.

Menige jaren terug heb ik mijn horeca-opleiding behaald en daarna jarenlang samen met mijn vader de eatcorner in Hof van Holland te Berlikum gerund.

De laatste jaren werkte ik als taxi- en buschauffeur en mijn vrouw Sandra bij de Blokker.

Bedrijven waar service en klantvriendelijkheid voorop staan en wat bij ons samen een zeer belangrijk gegeven is. Wij zullen ons dan ook samen met ons personeel enorm inzetten om u het beste van het beste te bieden voor een redelijke prijs. Wij hopen dan ook dat u in de toekomst tot onze vaste klanten zult behoren. Mocht u opmerkingen hebben laat het ons gerust weten, wij staan overal voor open.

Bedankt voor uw bezoek en graag tot ziens!

De Smâle kant / De Smalle kant


De Smâle kant
Mînsen geve namen an dingen: an seeën, an húzzen, an straten. Bilkerts ok.
Se noemden fort na de bediking in 1505 de dyk die’t ’t Bildt fan oast na west as ’n liniaal deurmidden snijt de Middelweg.
In ‘e dorpen kreeg de dyk ’n ândere naam. De Stannebuurtsters noemden de straat om oast fan ‘e hoek ôf ’t Oasteand.
Maar nou liep der ok de Oasterfaart, ’t domyn fan de pramen, die’t ’t Oasteand in tweeën partte.
Besúdden de faart worde de straat de brede kant noemd, ommers der laai de rijweg.
Der had peerd en wagen en later de auto rúm baan. Benoorden de faart laai de smâle kant, niet meer as ’n koierpâd.
Hier binne jou nou, an ‘e smâle kant fan ’t Oasteand in St.-Anne.Skreven deur Douwe Zwart

De Smalle kant
Mensen geven namen aan dingen: aan zeeën, aan huizen, aan straten. Bildtkers ook.
Ze noemden direct na de bedijking in 1505 de weg die Het Bildt van oost naar west als een liniaal doormidden snijdt de Middelweg. In de dorpen kreeg de weg een andere naam. De St.-Annabuurtsters noemden de straat vanaf de hoek richting het oosten het Oosteinde.
Maar nu liep daar ook de Oostervaart, het domein van de pramen, die het Oosteinde in tweeën deelde.
Ten zuiden van de vaart werd de straat de brede kant genoemd, immers daar lag de rijweg.
Daar had paard en wagen en later de auto ruim baan.
Ten noorden van de vaart lag de smalle kant, niet meer dan een wandelpad.
Hier bevindt u zich nu, aan de smalle kant van het Oosteinde in St.-Annaparochie.

Geschreven door Douwe Zwart